ANRE decisions

Lista de hotărâri

№ 678
from 22.08.14
Hotărîrea cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale
№ 283
from 15.11.16
Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor
№ 482
from 13.12.17
Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de monitorizare a programelor de conformitate
№ 332
from 16.12.17
Hotărâre cu privire la desemnarea operatorului sistemului de transport responsabil de elaborarea proiectului Codului reţelelor de gaze naturale
247 kb
№ 334
from 16.12.17
Hotărâre cu privire la desemnarea operatorului sistemului de transport responsabil de elaborarea proiectului Regulamentului privind reţelele de gaze naturale
249 kb
№ 414
from 16.12.17
Hotărâre cu privire la aprobarea Listei punctelor relevante ale reţelei de transport al gazelor naturale a SRL «Moldovatransgaz»
238 kb
№ 333
from 16.05.18
Hotărâre cu privire la desemnarea operatorului sistemului de transport responsabil de elaborarea proiectului Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale
248 kb
№ 112
from 19.04.19
Hotărârea „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale”
№ 421
from 22.11.19
Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor
№ 422
from 22.11.19
Hotărârea privind aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale
№ 420
from 22.11.19
Hotărârea privind aprobarea Codului rețelelor de gaze naturale
№ 536
from 27.12.19
HOTĂRÎRE privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de SRL „Moldovatransgaz”
№ 534
from 27.12.19
Hotărârea privind aprobarea Regulilor pieței gazelor naturale
№ 535
from 27.12.19
Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale
39 kb
№ 214
from 18.05.21
Decision regarding the designation of the transmission system operator „Moldovatransgaz” LLC as Balancing Entity of the Republic of Moldova