Prezentarea companiei

„Moldovatransgaz” SRL  este una dintre principalele întreprinderi care furnizează tranzitul de gaze naturale către țările din regiunea balcanică (România, Bulgaria, Turcia), către consumatori din Ucraina și Republica Moldova. Structura organizatorică a companiei „Moldovatransgaz” SRL constă din 3 unități de producție liniară (Drochia, Chișinău, Vulcănești) cu un număr total de peste 600 de persoane. 

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, efectuează un set de măsuri organizatorice și tehnice pentru întreținerea și funcționarea conductelor principale de gaz și instalațiilor acestora:

Conductele magistrale de gaz - 656,307 km

 1. Capacitatea conductelor:
       * ACB ……................……. 9,1 miliarde m3/an
       * ATI …………………..…… 20 miliarde m3/an
       * RI și ȘDKRI …………… 14,6 miliarde m3/an
 2. Conducte de gaz - 903,478 km.
 3. Stații de compresare a gazelor:
       * SCG - Drochia cu o capacitate totală de 31,5 MW;
       * SCG - Șoldănești cu o capacitate totală de 24 MW;
       * SCG - Vulcănești cu o capacitate totala de 20 MW.
 4. Stație de măsurare a gazelor – SMG Căușeni cu o capacitate de producție de 80,0 milioane m3/zi.
 5. Stații alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC) pentru autoturisme – 7 unități.
 6. Stații de distribuție a gazelor (SDG) – 81 de unități.
 7. Linii de telecomunicații prin cablu – 2000 km.
 8. Stații de protecție catodică (SPC) – 222 unități.

Principalele conducte de gaz ATI, RI, ȘDСRI și stația de compresare Vulcănești asigură transportul de gaze naturale către țările din regiunea balcanică și aprovizionarea cu gaze a consumatorilor din regiunea de sud a Republicii Moldova.

Principala conductă de gaz ACB și stația de compresare Drochia asigură tranzitul de gaze naturale către depozitul subteran de gaz din Bogorodceanî (Ucraina) și aprovizionarea cu gaz a consumatorilor din regiunile centrale și nordice ale Republicii Moldova.

„Moldovatransgaz” SRL efectuează lucrări de construcție și montare a conductelor magistrale de gaz și a instalațiilor acestora, oferind supraveghere tehnică pentru toate proiectele de construcții din Republica Moldova.

În 2007 a fost finalizată construcția unei noi conducte de gaz DN – 530mm "Tocuz – Căinari – Mereni" cu o lungime totală de 62,74 km. Conducta asigură în mod fiabil menținerea unei presiuni constante pentru alimentarea orașului Chișinău în perioada de toamnă-iarnă, perioada de consum maxim de gaz, precum și posibilitatea gazificării localităților din raioanele Căușeni și Anenii-Noi.