Codul pentru identificare în domeniul energiei a participanților la piața gazelor naturale (EIC)

 1. În scopul unificării și identificării univoce a participanților la piața gazelor naturale, punctelor de măsurare comercială și pentru asigurarea simplificării procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale și a schimbului electronic de date între participanții la piața gazelor naturale la nivel național, se utilizează sistemul de codificare recomandat de Rețeaua Europeană a Operatorilor Sistemelor de Transport de Gaze Naturale (ENTSOG).
  Codurile EIC sunt necesare pentru ENTSO-E, ENTSOG şi participanții la piața energetică pentru a-și îndeplini obligațiile în conformitate cu actele legislative și de reglementare în vigoare şi sunt conforme Manualului de referință privind schema de codificare pentru identificare în domeniul energiei (EIC), aprobat de Rețeaua Europeană a Operatorilor Sistemelor de Transport de Energie (ENTSO-E).

 2. Codul EIC al participantului la piața gazelor naturale pe grupuri reprezintă codul, care identifică participantul la piața gazelor naturale, inclusiv pe consumatorul racordat la rețeaua de gaze naturale sau punctul de măsurare comercială, utilizat pentru determinarea volumelor de gaze naturale, pentru întocmirea actelor de predare-preluare între participanții la piața gazelor naturale și pentru achitările reciproce ale acestora.

 3. Schema de codificare a EIC este bazata pe coduri alfanumerice ce conțin 16 caractere. În pozițiile de la 01 pînă la 15 sunt permise cifre (de la 0 la 9), litere (de la A la Z) majuscule (alfabetul limbii engleze) și semnul minus (-).
  Caracterul de verificare (poziția 16) este menit să asigure validitatea codului EIC.
  Algoritmul de verificare a caracterului este descris în Ghidul de implementare EIC, care este disponibil pe pagina web oficială a operatorului sistemului de transport.

 4. Codul EIC se emite de operatorul sistemului de transport, certificat de către ENTSO-E ca Birou local de emitere.

 5. Biroul local de emitere este responsabil pentru alocarea și întreținerea corectă și echitabilă a codurilor EIC a participanților la piața gazelor naturale din Republica Moldova.

 6. Codul EIC se emite solicitanților în baza cererilor (formularelor) completate, depuse la Biroul local de emitere.
  Informația privind solicitarea și emiterea codului EIC va fi publicată pe pagina web oficială a operatorului sistemului de transport.
  Fiecărui participant la piața gazelor naturale și/sau punct de măsurare comercial poate fi atribuit un singur cod EIC.
  Codurile EIC atribuite sunt unice și invariabile.

 7. Biroul local de emitere, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul primirii cererii de la participantul la piața gazelor naturale, îi atribuie solicitantului codul EIC, cu condiția respectării prevederilor prezentei secțiuni.

 8. Fiecare birou local de emitere trebuie să aibă o pagină web, unde vor fi publicate toate codurile EIC alocate de acesta. Detaliile prevăzute în publicație respectă Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

 9. Biroul local de emitere este în drept să respingă cererea de atribuire a codului EIC participantului la piața gazelor naturale, dacă datele prezentate de solicitant nu sunt veridice și nu sunt conforme formularului stabilit.

 10. Codul EIC se atribuie solicitanților gratuit.