Echilibrare

Realizarea echilibrării în zona de echilibrare a Republicii Moldova:

În scopul asigurării operării eficiente a sistemului de gaze naturale din zona de echilibrare a Republicii Moldova, Entitatea de Echilibrare (EE) va avea următoarele funcții:

1) echilibrarea în cadrul zonei de echilibrare a Republicii Moldova;

2) înregistrarea Partea Responsabilă pentru Echilibrare (PRE) și încheierea contractelor de echilibrare;

3) încheierea de acorduri de cooperare cu Operator Sistem de Transport (OST) și Operator Sistem Distribuție (OSD) din zona de echilibrare a Republicii Moldova;

4) procurarea Produselor Standardizate pe Termen Scurt (PSTS) și serviciilor de echilibrare în cadrul unor contracte transparente și nediscriminatorii;

5) cooperarea cu operatorii de platforme de tranzacționare pentru a facilita dezvoltarea pieței gazelor naturale;

6) stabilirea plății pentru neutralitate;

7) primirea, corelarea și confirmarea continuă a notificărilor comerciale de la PRE la Punctul Virtual de Tranzacție (PVT);

8) redirecționarea prognozelor de măsurare non-zilnice recepționate de la OSD către PRE;

9) inițierea unor acțiuni de echilibrare (echilibrarea operațională), în funcție de necesitățile OST, inclusiv determinarea (calcularea) fluxurilor efective de gaze naturale la punctele de interconectare dintre OST în zona de echilibrare a Republicii Moldova;

10) prezentarea de informații către PRE cu privire la capacitățile alocate și dezechilibre;

11) echilibrarea comercială a portofoliilor de echilibrare, în special determinarea dezechilibrelor, costului de înlăturare a dezechilibrelor, plățile pentru dezechilibre și decontarea lor financiară;

12) determinarea soldurilor conturilor de rețea și a sumelor lunare care urmează a fi decontate;

13) prezentarea de informații privind transparența pe piața angro și în zona de echilibrare a Republicii Moldova, conform prevederilor Regulilor Pieței Gazelor Naturale.