Capacitatea Tehnică

Documente normative


La baza calculelor capacității tehnice a rețelelor de transport gaze naturale stau calculele hidraulice folosite la proiectarea și exploatarea conductelor de gaze.