Punctele relevante

Punctele relevante ale rețelei de transport al gazelor naturale a „Moldovatransgaz” SRL sunt:

  • Punctele de intrare/ieșire;
  • Puncte spre consumatorii finali racordați direct la reţelele de transport;
  • Puncte racordare la sistemul de distribuție.