Webinarul „Informarea tinerilor sindicaliști privind importanța Agendei 2030 și a Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 8”

În perioada 1-31 martie 2021, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) împreună cu Consiliul regional Pan-eEuropean au organizat o serie de webinare: „Informarea tinerilor sindicaliști privind importanța Agendei 2030 și a Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 8” la care au participat și reprezentanții „Moldovatransgaz” SRL.

Scopul general al proiectului este de a contribui la creșterea gradului de informare și conștientizare a tinerilor din raioanele Republicii Moldova cu privire la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, cu accent pe Obiectivul nr.8 „Munca decentă și creștere economică”, precum și la creșterea activismului civic și interesului pentru dezvoltare durabilă în rândul tinerilor.

Republica Moldova alături de alte 192 de state membre ale ONU s-au angajat să pună în funcțiune Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, având scopul principal eradicarea sărăciei, soluționarea celor mai persistente provocări cu care se confruntă lumea în domeniile: mediu, politic și economic și asigurarea dezvoltării durabile în întreaga lume până în anul 2030. Obiectivele dezvoltării durabile sunt:

 • Fără sărăcie
 • Zero foame
 • Sănătate și stare de bine
 • Educație de calitate
 • Egalitate de gen
 • Apă curată și igienă
 • Energie accesibilă și curată
 • Muncă decentă și creștere economică
 • Industrie, inovație și infrastructură
 • Inegalități reduse
 • Orașe și comunități durabile
 • Consum și producție responsabile
 • Acțiunea asupra climei
 • Viața sub apă
 • Viața pe pământ
 • Pace, justiție și instituții puternice
 • Parteneriate pentru obiective.

În cadrul webinarului s-a discutat mai detaliat despre Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr.8 – „Muncă decentă și creștere economică”, acesta fiind considerat cel mai important pentru sindicate. Prin intermediul lui se promovează munca și un trai decent pentru toți, indiferent de gen, locație geografică și descendență. Obiectivul nr. 8 urmărește promovarea creșterii economie susținute, incluzive și durabile, alături de ocuparea integrală și productivă a forței de muncă și a realizării muncii decente pentru toți, munca decentă fiind esențială pentru eforturile de reducere a sărăciei și pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, incluzive și echitabile.

Webinarul a constat din 3 sesiuni:

1. Rolul organizațiilor sindicale în promovarea Muncii Decente și Agenda 2030.

2. Tinerii sindicaliști și Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 8 „Munca decentă și creștere economică”.

3. Contractul de muncă (Contractul Individual de muncă și Contractul Colectiv de muncă).

În încheiere a avut loc și un panel de discuții la tema: Munca decentă pentru tineri – provocări și soluții în contextul Covid-19.

Menționăm că CNSM este un centru sindical naţional-interramural de tip confederativ, independent faţă de autorităţile publice, partide, organizaţii social-politice, asociaţii ale patronatelor şi organizaţiile obşteşti. CNSM întruneşte pe principii benevole 24 de centre sindicale naţional-ramurale, printre care și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) din care face parte „Moldovatransgaz” SRL.