Organismul de inspecție, control nedistructiv și diagnostică tehnică

Organismul de inspecție, control nedistructiv și diagnostică tehnică (OINDT) este o subdiviziune din cadrul companiei „Moldovatransgaz” SRL, care are sarcina de a efectua testări tehnice periodice ale obiectelor întreprinderii, cu emiterea rapoartelor de încercări, a concluziilor fiabile cu privire la starea conexiunilor individuale, a nodurilor sau a obiectelor în ansamblu.

În anul 2004 a fost creat Laboratorul de încercări nedistructive și diagnostică tehnică (sectorul Drochia), ca parte a Departamentului de control al calității, care a fost certificat inițial la Centrul tehnic național pentru siguranță industrială. Zece ani mai târziu laboratorul a fost redenumit în Organism de Inspecție (OINDT), datorită introducerii noilor cerințe ale sistemului de management conform anumitor standarde europene.

În anul 2017, OINDT a participat la etapa finală a evaluării MOLDAC (Centrul Național de Acreditare) de către Agenția de cooperare europeană și acreditare, apărând astfel interesele Republicii Moldova. Drept urmare, MOLDAC a primit recunoașterea competenței agenției nominalizate.

Acreditarea OINDT. Evaluarea de către MOLDAC

Pentru obținerea certificatului de acreditare, OINDT este obligat să respecte și să implementeze cu strictețe cerințele standardului european „Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitor tipuri de organisme care efectuează inspecții”, conținutul căruia se referă la competența, imparțialitatea și consecvența activităților organismelor de inspecție. Respectarea acestor reguli se supune supravegherii constante (minim 1 dată în an) și evaluării cerințelor de acreditare (o dată la 4 ani) de către Centrul Național de Acreditare (MOLDAC).

Inițial OINDT a fost acreditat cu succes în perioada: decembrie 2014-decembrie 2018, iar la etapa actuală își menține competența datorită prelungirii certificatului de acreditare (12 decembrie 2018 – 11 decembrie 2022).

Lucrări anuale

Conform planului anual de întreținere tehnică și reparație a obiectelor „Moldovatransgaz” SRL, OINDT este implicat în numeroase lucrări de comun cu alte subdiviziuni, efectuând control nedistructiv la construcția, montarea și reparația nodurilor, recipientelor sub presiune, conductelor magistrale, dar paralel își îndeplinește propriul plan de activitate, care include :

  • Diagnostica tehnică în totalitate a stațiilor de distribuție a gazului (6 – anual), fiecare stație fiind îmbinată din circa 300-600 de suduri în funcție de tipul acesteia, care sânt supuse controlului nedistructiv folosind toată gama metodelor de inspecție. Volumul de lucru a unei stații include însuși aplicarea metodelor de inspecție, formarea rapoartelor de încercări, datele și punctele de grosinometrie și duritate a metalului (circa 400-500), developarea în reactiv, repartizarea după numărul sudurii și descifrarea peliculelor radiografice, schemele stației (2 la număr), reprezentând poziția sudurilor, punctelor de control și locația efectuării fiecărei metode în parte. O asemenea lucrare ocupă în mediu 4-5 săptămâni de aranjament și pregătire a documentației finale.
  • Diagnostica și studiul tehnic a recipientelor sub presiune, exploatate la stațiile de distribuție și compresie (rezervoare cu metanol, colectoare de praf, filtre de gaz) care sunt verificate prin control nedistructiv anual în funcție de graficele (3CД și 4СД), fiind supuse în detaliu metodelor de inspecție.
  • Efectuarea anuală a grosinometriei si controlul durității metalului (coturilor, trecerilor de la un diametru la altul) pentru toate cele 81 de stații de distribuție (sectorul Chișinău, Drochia, Vulcănești) și 3 stații de compresiune a gazului (Vulcănești, Drochia, Șoldănești).
  • Controlul calității izolației și a suprafeței metalului țevilor subterane ale stațiilor (SDG), conform graficului 10 TK, cât și pe segmentele conductelor magistrale (ACB, ATI, ȘDKRI și RI).
  • Controlul de intrare al detaliilor, pieselor aplicând metodele de inspecție, cât și stabilirea veridicității datelor din pașaport și certificatelor de calitate.
  • Participarea la verificările anuale de competență a sudorilor (atestare), unde se fac încercări nedistructive și se emit rapoarte în urma sudării segmentelor de țevi de anumite diametre, pentru a obține permisul de participare la lucrări cu emanări de gaze, cu pericol de foc, etc.

Organismul de inspecție, control nedistructiv si diagnostică tehnică din cadrul „Moldovatransgaz” SRL are capacitatea de a efectua volumul necesar de lucrări la cel mai înalt nivel, datorită accesibilității la echipament performant, instruire de calitate a specialiștilor OINDT la metodele de inspecție necesare, cât și participarea activă la training-urile anuale organizate de către Centrul Național de Acreditare (MOLDAC), care dezvoltă capacitatea managerială și gestionarea eficientă a activității organismului de inspecție.

Astfel, ținând cont de etapele de progres a activităților de inspecție la nivel internațional, managementul Organismului de inspecție necesită schimbări periodice în procesul de control, atât ce ține de perfecționarea efectuării metodelor de inspecție, cât și asimilarea altor tipuri de echipamente in domeniul controlului nedistructiv.

Această performanță este posibilă prin intermediul schimbului periodic de experiență și a training-urilor interlaboratoare, care de altfel se menține in cadrul OINDT, cu participarea specialiștilor străini din cadrul organizațiilor cu pondere solidă în domeniul nedistructiv: «Энергодиагностика» or. Moscova, «Белтрансгаз» or. Minsk, «Экспертный центр вагоностроения» or. Sankt-Petersburg, «УОНКТД» or. Kiev.

Rezultatele sigure în domeniu și posibilitățile de dezvoltare profesională, se datorează în mare parte conlucrării eficiente a activității dintre subdiviziunile întreprinderii, cât și susținerea constantă din partea administrației.