Calificarea specialiștilor OINDT și metodele de control nedistructiv

Cerințele referitoare la calificarea și atestarea personalului Organismului de inspecție, control nedistructiv și diagnostică tehnică (OINDT) sunt specificate în conținutul standardului european ISO 9712:2012. Conform rezultatelor certificării, unui specialist NDT i se poate atribui unul dintre cele trei niveluri de calificare: I, II, III, care diferă în funcție de atribuțiile de control efectuate și emiterea rapoartelor de control de către acesta.

Nivelul I. Oferă dreptul de a configura (dar nu de a selecta) echipamentul, de a efectua controlul, de a căuta defecte, de a le clasifica și de a prezenta (fără evaluare) rezultatele rapoartelor;

Nivelul II. Adițional la nivelul I, specialistul poate efectua independent inspecția, până la emiterea concluziilor. Nivelul II oferă dreptul de a dezvolta diagrame operaționale (instrucțiuni), precum și de a instrui și gestiona personalul de nivel I și II;

Nivelul III. Un astfel de specialist este capabil să efectueze toate operațiunile fără excepție folosind o metodă sau alta, să dezvolte tehnologii, instrumente NDT și să efectueze așa-numitul control de inspecție (duplicat). Cu nivelul III, se poate lucra în comisii pentru acceptarea examenelor de calificare.

Personalul OINDT al „Moldovatransgaz” SRL

Specialiștii organismului de inspecție din cadrul „Moldovatransgaz” SRL posedă certificate de calificare profesională ce cuprind nivelele II si III la cele mai fundamentale metode de control nedistructiv. Instruirea personalului, cât și calificarea acestuia în funcție de metodele de control solicitate, au loc în centre și instituții certificate în domeniul nedistructiv.

Instituțiile de calificare a personalului ce se încadrează în prezentele norme ale standardelor, metodelor de inspecție care sânt în directă rezonanță cu specificul de activitate al organismului, modul de instruire și exploatarea echipamentelor, și care sânt solicitate de către OINDT până in prezent: «Институт электросварки имени Е. О. Патона» (УТНКТД) or. Kiev și «Энергодиагностика» or. Moscova.

Certificat de competență și legitimație de control 

OINDT al întreprinderii „Moldovatransgaz” SRL are în componență 7 specialiști certificați (3-sectorul Drochia, 4-sectorul Chișinău) la următoarele metode de inspecție :

  • Examinare vizuală și de măsurare (6 specialiști cu nivelul 2, un specialist cu nivelul 3).
  • Examinare cu lichide penetrante (2 specialiști cu nivelul 2).
  • Examinare prin ultrasunet (5 specialiști cu nivelul 2).
  • Examinare radiologică (5 specialiști cu nivelul 2, un specialist cu nivelul 3).
  • Examinare prin emisie acustică (1 specialist cu nivelul 2).
  • Examinare prin metoda magnetică (1 specialist cu nivelul 2).
  • Controlul grosimii si durității metalului (toți specialiștii ce dețin certificat la metoda ultrasunet).

Metode de control nedistructiv

Controlul nedistructiv cuprinde un ansamblu de metode ce permite caracterizarea stării de integritate a pieselor sau a structurilor industriale, fără a le degrada. Acest lucru are loc fie în decursul producției, fie pe parcursul utilizării prin efectuarea testelor nedistructive în mod regulat, pentru a detecta defecte ce prin alte metode este mai dificil, sau mai costisitor de realizat.

Organismul de inspecție din cadrul „Moldovatransgaz” SRL are la baza activității sale o gamă diversificată de metode nedistructive, fiecare din ele având o importanță majoră la fiecare etapă de efectuare a lucrărilor:

Metoda vizuală constituie prima metodă (obligatorie), care se efectuează înainte de celelalte, dar e și cea mai simplă modalitate de examinare nedistructivă şi permite detectarea a numeroase tipuri de defecte de suprafață, formă, poziție reciprocă și altele (ex. fisuri, cratere, incluziuni de suprafață, stropi, scurgeri, deteriorări accidentale, urme ale sculelor folosite în procesul de fabricație).

Examinarea cu lichide penetrante. Principiul metodei constă în cufundarea într-o baie cu lichid penetrant (sau depunere cu spray) a piesei supuse controlului, pătrunderea prin capilaritate a lichidului în fisuri sau pori, spălarea și uscarea suprafeței piesei, tratarea cu developant și observarea acesteia la lumină.

Examinarea cu ultrasunet. Metoda prezintă avantajul de a găsi defectele în profunzime prin scanarea multiplă a piesei, iar uneori este necesară executarea controlului pe mai multe suprafețe ale piesei. Această metodă este considerată mai exactă la detectarea și localizarea defectelor de dimensiuni mici.

Examinarea radiografică. Este o metodă de examinare nedistructivă folosită pentru detectarea volumetrică a discontinuităților în materiale și suduri. Aceasta folosește radiațiile X și are totodată, ca suport pentru înregistrare, filme radiografice. Efectuarea metodei propriu-zise are la bază limitele grosimii de control al metalului între 1mm-100mm.

Luând în considerare specificul de lucrări efectuate, OINDT folosește în volum de 70% laboratorul mobil de încercări nedistructive, astfel, necesită folosirea unor aparate roentgen comode în utilizare și exploatare, în funcție de dimensiune, greutate și expunerea rapidă a rezultatelor încercărilor, de-aceea se folosesc aparate de tip impuls cu raze X. Aceste tipuri de aparate se încadrează în criteriile sus menționate, dar sunt accesibile și după preț (de achiziție, de reparație și de efectuare a calibrării și etalonării) față de tipul analogic de aparate cu potențial constant, care constituie un preț de 8-10 ori mai mare și care se folosesc mai des în laboratoare staționare, nefiind rentabile pentru specificul lucrărilor în câmp.

Examinarea cu emisia acustică. Emisia acustică este generată de o descărcare spontană de energie, parțial sub formă de vibrații de natură mecanică produsă într-un material, o piesă sau o structură atunci când este supusă unei solicitări. Testarea cu emisii acustice poate fi folosită pentru a identifica defectele în stadiul inițial al eșecului structural.

Măsurarea grosimii și durității metalelor. Un dispozitiv este conceput pentru a măsura grosimea peretelui țevii (inclusiv coturi), cazane, butelii, recipiente sub presiune, carcase și alte produse din metale feroase și neferoase, cu suprafețe netede sau aspre și corodate. Un alt dispozitiv este destinat măsurării operaționale a durității produselor industriale în conformitate cu scările Brinell, Rockwell și Vickers.

Amintim că Organismul de inspecție, control nedistructiv și diagnostică tehnică (OINDT) este o subdiviziune din cadrul companiei „Moldovatransgaz” SRL, care are sarcina de a efectua testări tehnice periodice ale obiectelor întreprinderii, cu emiterea rapoartelor de încercări, a concluziilor fiabile cu privire la starea conexiunilor individuale, a nodurilor sau a obiectelor în ansamblu.