Zona de protecţie a reţelelor de transport al gazelor naturale

Rețelele de gaze naturale au stabilite zone de protecție care trebuie respectate pentru a asigura securitatea, protecția şi interesele vitale ale persoanelor, societăţii şi utilităţilor în caz de avarii.

Zona de protecție este parte a zonei de siguranţă, adiacentă reţelelor de gaze naturale, stabilită de-a lungul traseului reţelei de gaze naturale. Zonele de protecţie a reţelelor de transport al gazelor naturale se stabilesc în următoarele cazuri:

1. de-a lungul traseelor conductelor de gaze naturale sub forma unei fâşii de teren limitat de linii convenţionale, la o distanţă de 25 m de la axa conductei, din fiecare parte (dar și în dependență de presiunea și mărimea țevei);

2. de-a lungul traseelor conductelor de gaze naturale cu mai multe linii – sub forma unei fâşii de teren limitat de linii convenţionale, la o distanţă de 25 m de la axele conductelor marginale, din fiecare parte;

3. de-a lungul trecerilor subacvatice – sub forma unei porţiuni a suprafeţei acvatice, de la suprafaţa până la fundul bazinului acvatic, cuprinsă între două suprafeţe paralele, distanţate de la axele conductelor marginale ale trecerilor la 100 m, din fiecare parte;

4. în jurul instalaţiilor tehnologice, staţiilor de comprimare şi staţiilor de predare, staţiilor de măsurare a gazelor naturale sub forma unui teren, limitat printr-o linie convenţională închisă, la o distanţă de 100 m de la graniţele teritoriilor obiectelor indicate, în toate direcţiile.

Este foarte important ca persoanele fizice și juridice să respecte cerințele pentru zonele de protecție menționate, în cadrul cărora se impune o interdicție asupra lucrărilor de construcție și terasament pentru a asigura și proteja mediul înconjurător și oamenii și pentru a evita posibilele accidente.

Astfel, fără acordul operatorului de sistem de transport în zonele de protecție a reţelelor de gaze naturale, persoanelor fizice şi juridice li se interzice:

1) plantarea arborilor, arbuștilor de toate soiurile, amplasarea livezilor, viilor şi grădinilor;

2) construcția căilor de acces şi pasajelor peste traseele conductelor de gaze naturale, amenajarea locurilor de parcare a transportului auto, tractoarelor şi mecanismelor;

3) demolarea şi reconstrucția podurilor, colectoarelor, drumurilor publice şi căilor ferate, în caz de amplasare pe acestea a rețelelor de distribuție a gazelor naturale;

4) desfășurarea lucrărilor de ameliorare şi terasament, construirea sistemelor de irigare şi desecare;

5) efectuarea lucrărilor de construcție, montare şi planificare a terenului;

6) efectuarea lucrărilor de dinamitare pentru obiectul concret în lipsa demersului de executare a lucrărilor de dinamitare sau a lucrărilor cu materiale explozive, eliberat de organele de resort;

7) efectuarea lucrărilor geologice de ridicare, prospectare geologică, explorare, geodezice şi altor lucrări de cercetare, care necesită forarea sondelor, fântânilor de sondaj de control, cu prelevarea probelor de sol (cu excepția probelor de sol fertil);

8) depozitarea furajelor, îngrășămintelor, materialelor, amenajarea ocolurilor pentru cabaline, creșterea animalelor, acordarea sectoarelor de pescuit, pescuitul, vânatul şi colectarea plantelor acvatice, organizarea adăpătoarelor, spargerea şi aprovizionarea cu gheață.

Lucrările agricole, altele decât cele menționate anterior, fac excepție și nu este obligatoriu să dețină acordul pentru executarea lucrărilor în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale.

Deși persoanele fizice și juridice nu au dreptul să încalce zona de protecție a reţelelor de gaze naturale fără acordul „Moldovatransgaz” SRL, totuși sunt foarte multe cazuri în care se încalcă această zonă: 6 cazuri în raionul Anenii Noi; 5 – r. Criuleni; 3 – r. Nisporeni; 13 – r. Orhei; 1 – r. Călărași; 5 – r. Strășeni; 1 – r. Hîncești; 3 – mun. Chișinău; 12 – r. Glodeni, 7 – r. Dondușeni, 3 – r. Florești; 18 – r. Sîngerei; 25 – r. Edineț; 44 – r. Ocnița; 17 – Soroca; 5 – r. Briceni; 1 – r. Drochia; 11 – r. Edineț; 9 – r. Ungheni; 3 – r. Cahul; 6 – r. Vulcănești; 1 – r. Taraclia; 1 – r. Ceadîr-Lunga; 1 – r. Comrat și 4 cazuri în r. Basarabeasca.

Cele mai recente cazuri au fost semnalate în satele Miclești și Hrușova din raionul Criuleni. În ciuda avertismentelor, 2 agenți economici au încălcat cerințele pentru zonele de protecție și hotărârea Guvernului R. Moldova (nr. 1104 din 14.11.2018) privind zonele de protecție. La moment, „Moldovatransgaz” SRL este în proces de judecată cu o persoană fizică din raionul Strășeni.