Laborator Chimic

Laboratorul chimic de încercări din cadrul „Moldovatransgaz“ SRL a fost creat în 2005 pe baza laboratorului chimic al Staţiei de Măsurare Gaze Căuşeni.

În 2006 laboratorul chimic de încercări a fost acreditat în conformitate cu cerinţele SM SR EN ISO / CEI 17025 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări “. În 2017 laboratorul din nou a fost re-acreditat de către Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC l (Certificat № 033 LI). Cunoştinţă cu domeniul de acreditare al laboratorului puteţi face urmînd link-ul :

https://acreditare.md/wp-content/uploads/2020/06/26-Anexa-LI-033-Moldovatransgaz-01.07.2021.pdf

Activitatea de bază a laboratorului este controlul calităţii gazelor naturale furnizate consumatorilor din Republica Moldova, precum şi transportate pe teritoriul său, în conformitate cu cerinţele standardului interstatal GOST 5542 "Gaze naturale combustibile pentru utilizare în scopuri industriale şi casnice".

În prezent, laboratorul are trei locaţii, situate pe teritoriul Sectoarelor liniare de producţie Chişinău şi Drochia şi la staţia de măsurare a gazelor Căuşeni.

Laboratorul dispune de un personal calificat şi echipament modern care permite efectuarea încercărilor de calitate a gazelor naturale, cuprinzănd toţi parametrii fizici şi chimici, în conformitate cu cerinţele GOST 5542.

La punctele de intrare în sistemul RM de transport, laboratorul monitorizează calitatea gazelor naturale importate, folosind mijloace de măsurare care funcţionează în regim non-stop şi care efectuează analiza calităţii gazelor de câteva ori pe oră.

Pe baza rezultatelor încercărilor efectuate, laboratorul emite paşapoarte de gaze, care sunt publicate pe site-ul întreprinderii.

Pentru a-şi confirma competenţa în domeniul determinării calităţii gazelor naturale, laboratorul în 2017 a participat la încercări interlaboratoare interstatale organizate de "Institutul de Cercetări Ştiinţifice Metrologice al Rusiei D.I. Mendeleev", or. Sankt-Petersburg, acreditat de Asociaţia Centrelor Analitic "Analytics", membru asociat al ILAC, membru al APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation).

Potrivit Certificatului primit, valoarea medie a z-scorului laboratorului este de 0,35, ceea ce reprezintă un indicator înalt pentru realizarea încercărilor interlaboratoare şi confirmă competenţa laboratorului în domeniul controlului calităţii gazelor naturale şi fiabilitatea informaţiei privind indicatorii fizico-chimici ai gazelor naturale, furnizate consumatorii din Republica Moldova.

Pentru clienţii terţi laboratorul chimic de încercări oferă următoarele servicii:

  • Încercarea gazelor naturale în conformitate cu GOST 5542
  • Încercarea gazelor naturale comprimate combustibile pentru motoare cu combustie internă în conformitate cu GOST 27577
  • Încercarea carburanţilor pentru automobile, GPL, în conformitate cu SM SR EN 589
  • Încercarea hidrocarburilor gazoase lichefiate combustibile în conformitate cu GOST 20448, GOST 27578, GOST R 52087