Organism de inspecție

Organismul inspecție, testări non-distructive și diagnostic tehnic (OITN&DT) este o subdiviziune a „Moldovatransgaz” SRL care are sarcina de a efectua testări tehnice periodice ale obiectelor întreprinderii cu emiterea concluziilor fiabile cu privire la starea conexiunilor individuale, a nodurilor sau a obiectelor în ansamblu.

De la înființarea întreprinderii din 1987 până în 2004, la „Moldovatransgaz” SRL, volumul de lucru al testării nedistructive a fost realizat inițial de specialist ]n defectoscopie și ulterior de un inginer-radiograf, care împreună cu toate serviciile operaționale din acel moment aparținea întreprinderii (serviciul de mentenanță a liniei magistrale).

Urmare a înăspririi cerințelor de reglementare cu privire la diagnosticarea conductelor sub presiune, în temeiul creșterii fluxului de lucru pentru evaluarea stării tehnice, asociate cu amortizarea facilităților întreprinderii, în anul 2004, conform ordinului „Moldovatransgaz” SRL, a fost creat Laboratorul de testări non-distructive și diagnostic tehnic (LTN&DT), ca parte a Departamentului de control al calității, care a fost certificat inițial la centrul tehnic național pentru siguranță industrială în 2005. LTN&DT avea sediul la stația Drochia cu o echipă de personal, echipamente mobile și standarde la nivel republican, după care, în anii 2002-2004, au fost  efectuate investiții semnificative în echipamente suplimentare inclusiv pregătirea personalului de laborator.

În anul 2014 laboratorul nominalizat a fost redenumită în OITN&DT, datorită trecerii de la SM SR ISO/CEI 17025 2006 la noile cerințe ale sistemului de management SM SR ISO/CEI 17020 2006, în legătura cu introducerea noilor standarde europene.

În anul 2017, OITN&DT a participat la etapa finală a evaluării MOLDAC (Centrul Național de Acreditare) de către Agenția europeană de cooperare europeană și acreditare, apărând interesele Republicii Moldova, drept urmare MOLDAC a primit recunoașterea competenței agenției nominalizate.