Programul de conformitate

Programul de conformitate reglementează normele necesare conformării cu cerințele separării legale și funcționale ale operatorului sistemului de transport al gazelor naturale prevăzute de Legea cu privire la gazele naturale nr. 108 din 27.05.2016 și conține măsurile necesare de a fi realizate pentru a fi asigurat principiul nediscriminării în ce privește accesul terților la sistemul de transport al gazelor naturale precum și respectarea confidențialității informației.

Programul de conformitate are ca scop stabilirea măsurilor ce duc la eliminarea discriminării în relațiile cu participanții la piața de gaze naturale, prin trasarea unor principii cadru de lucru, stabilirea clară a obligațiilor angajaților ,,Moldovatransgaz” SRL, inclusiv a obligațiilor privind raportarea și monitorizarea îndeplinirii programul de conformitate.